značení a povrchová úprava čepelí bodáků 84/98 III. model

Čepele bodáků byly v období let 1934-35 značeny číselným kódem přiděleným každému jednotlivému výrobci, a to za písmenem S s lomítkem . Za číselným kódem výrobce bylo raženo písmeno K značící rok výroby 1934, nebo písmeno G značící rok výroby 1935. Bodáky se značením z roku 1934 se vyskytují zřídka, produkce nedosahovala ještě tak vysokých počtů.

 

značení bodáku 84/98 z roku 1934

 

 

V letech 1936-37 byl rok výroby vyznačen na hřbetu čepele, číselný  S kód výrobce byl nadále používán.

 

detail značení bodáku 84/98 z roku 1936

 

 

 

V letech 1937-40 byly čepele bodáků značeny plným jménem výrobce. Rok výroby byl nadále vyznačen na hřbetu čepele.

 

znacení cepeli bodaku 84/98 plným jménem výrobce

 

znacení cepeli bodaku 84/98 plným jménem výrobce

 

 

Od roku 1941 do roku 1944 byly čepele bodáků značeny kódy přidělenými jednotlivým výrobcům, rok výroby byl v tomto kódu obsažen. Takto značené bodáky se nacházejí ve sbírkách nejčastěji.

 

značení čepele bodáku 84/98 kodem z roku 1944

 

 Vyjímku tvoří bodáky vyrobené v okupované Francii a v Rakousku, u těchto byl rok výroby nadále ražen na hřbetu čepele.

 

značení bodáku 84/98 z r. 1943 od výrobce v okupované Francii

 

Značení čepele bodáku z roku 1943 od  rakouského výrobce

 

 značení čepele bodáku  rakouského výrobce z r. 1943

 značení čepele bodáku  rakouského výrobce z r. 1943

značení čepele bodáku  rakouského výrobce z r. 1943

 

Smyslem užívání kódů bylo samozřejmě utajení výrobců a jejich počtu. Bodáky byly po převzetí přejímacím komisařem expedovány výrobcem armádě se shodným číslováním čepele i ocelové pochvy.

 

Nepoměrně menší počet bodáků 84/98 n.A. byl též dodáván jiným ozbrojeným formacím či polovojenským jednotkám. Značení čepelí těchto bodáků je zcela odlišné, a protože se vyskytují poměrně zřídka, řada sběratelů neví, jak je zařadit . Jedná se zejména o bodáky dodávané policejním frontovým jednotkám. Od bodáků dodávaných armádě se liší absencí přejímacích značek armádních přejímacích komisařů . Čepele jsou značeny jménem, nebo logem výrobce a policejní přejímací značkou ve tvaru stylizované orličky na hřbetu čepele.

 

značení čepele bodáku pro policejní jednotky

 

značení čepele bodáku pro policejní jednotky

 

Dalším odběratelem bodáků byla Říšská pošta pro ozbrojenou Ochranu pošt. Bodáky dodával výhradně výrobce P. Weyersberg, čepele jsou značeny písmeny R.P. /Reichspost/a pořadovým číslem. Tyto bodáky se vyskytují poměrně zřídka.

 

značení čepele bodáku pro říšskou poštu

značení čepele bodáku pro říšskou poštu

 

Dalšími institucemi byla např. Říšská dráha pro svou Ozbrojenou ochranu. Tyto čepele jsou značeny písmeny R.B./Reichsbahn/ a zkratkou města sídla příslušného ředitelství - např. Br./Breslau/ nebo Říšské ministerstvo financí /Reichsfinanzverwaltung/ -značení R.F.V. Tyto bodáky se vyskytují velmi vzácně. Vyjímečnost těchto bodáků samozřejmě neunikla pozornosti výrobců falzifikátů a na sběratelských burzách se začínají objevovat bodáky s těmito zkratkami písmen ražených na příčce, a to u běžných bodáků opatřených seriovými výrobními čísly a přejímacími značkami . Smyslem tohoto snažení je samozřejmě prodat znehodnocený kus za přemrštěnou cenu.

 

Častěji se vyskytují bodáky s čepelí značenou pouze logem výrobce , bez výrobního čísla a jakýchkoliv přejímacích značek. Odběratel těchto bodáků není zcela jasný, pravděpodobně byly dodávány různým obdobám Závodních stráží či organizaci HJ za účelem výcviku. Mezi sběrateli jsou tyto bodáky známé pod názvem komerční bodáky. Protože se vymykají běžnému standartu, je na tyto bodáky řadou sběratelů nahlíženo s nedůvěrou a pochybnostmi ohledně jejich originality. Opak je ovšem pravdou, jedná se , ze sběratelského hlediska , o velmi zajímavé exempláře .

značení čepele tzv. komerčního bodáku

 

značení čepele tzv. komerčního bodáku

 

Velmi zřídka se rovněž vyskytují komerční bodáky, které nenesou žádné značení čepele, a to ani logem nebo kodem výrobce či seriovými čísly. Rovněž se na nich nevyskytují žádné přejímací, či jiné značky . Tyto bodáky je možno směle označit za sběratelskou raritu .

 

komerční bodáky bez značení čepele

 

komerční bodáky bez značení čepele

 

komerční bodáky bez značení čepele a jakékoliv přejímací značky 

Do roku 1940 byly čepele bodáků velmi pečlivě opracovávány, leštěny a opatřovány velmi lesklým tmavým brynýrováním, které mělo někdy namodralý odstín

 

čepele bodáků 84/98 v předválečné kvalitě zpracování

 

 a také načervenalý odstín,

 

čepele bodáků 84/98 v předválečné kvalitě zpracování

 

 v posledním období  válečné výroby je patrné pouze hrubé opracování čepelí bez zaleštění opatřené brynýrováním

 

 hrubé opracování čepelí bodáků 84/98 z posledního období válečné výroby

 

hrubé opracování čepelí bodáků 84/98 z posledního období válečné výroby

 

nebo fosfátováním

 

hrubé opracování čepelí bodáků 84/98 z posledního období válečné výroby

 

Čepele nebyly ostřeny, bodák byl pouze bodnou zbraní.

Srovnávací fotografie čepelí bodáků 84/98 z různých období výroby,zcela vpravo čepele bodáků z konce roku 1944.

 

 srovnávací foto čepelí bodáků 84/98 z různých fází válečné výroby