výrobci bodáku 84/98 III. model

výrobci

 

Výrobci bodáku tohoto typu včetně jejich kódových označení jsou z dochovaných dobových dokumentů známí, pozoruhudné je, že rozklíčovat tzv. S kódy se podařilo poměrně nedávno, a to rovněž z dobových dokumentů . Další zajímavostí je významný podíl slovenského znalce  A. Blažíčka na zdokumentování řad výrobních čísel vztahujících se k příslušnému roku výroby a počtu kusů vyrobených jednotlivými výrobci .

Nemám v úmyslu zde presentovat tabulky kódů výrobců, neboť jsou to poměrně známé údaje, a respektuji duševní vlastnictví autorů těchto studií  . Dalším důvodem je můj osobní názor, že je třeba vždy posuzovat celkový stav sběratelského kusu z hlediska zachovalosti originální úpravy, otázka výrobce zbraně je při posuzování sběratelské hodnoty zbraně až druhořadá.

Určení výrobce, či významu přejímacích a jiných značek je samozřejmě kdykoliv možné vznesením dotazu do Diskusního fora .