sběratelské zajímavosti

Pro každého sběratele chladných zbraní je mimořádným sběratelským úspěchem, když může do své sbírky zařadit zbraň, jejíhož nositele lze nade vší pochybnost zjistit. Takovou zbraň je možno získat pouze dědictvím ve vlastním příbuzenstvu, nebo vlastním, či zprostředkovaným nálezem. Získat tyto nálezy je možné zpravidla pouze pěstováním a udržováním přátelských vztahů s co nejširším okruhem přátel, kterým neustále připomínáte, jak je to pro vás zajímavé a důležité, jen tak dostanete  skutečnou příležitost. Nákup přes různé překupníčky je již jen nervující záležitostí a zpravidla se nedostenete k celému kompletnímu nálezu, neboť  tento bývá již postupně překupníkem rozprodáván.

 

Po té, co jsem získal přátelské " echo" od kamaráda a dostavil se k nálezci, který prováděl rekonstrukci svého domu, jsem zjistil, že se jedná o "pouhého rakušáka", trocha zklamání, ale bodák byl v nedotčeném stavu , k tomu kompletní se závěsníkem a "bambulí" , nebylo o čem diskutovat.

 

bodák rakouského poddůstojníka s portepe a závěsníkem

 

Zasvěcení vědí, že sběratelská cena "bambule"  převyšuje cenu samotného bodáku.

 

detail portepe bodáku rakouského poddůstojníka

 

 Pro formu jsem se zeptal ještě na jiné věci, majitel domu donesl vše z nálezu, co ještě nerozprodal, věci změnily majitele a skutečně jsem nelitoval. Po vyhodnocení stavu a charakteru i ostatních věcí, bylo jasné, že včetně bodáku pocházejí od jedné osoby a velmi zajímavě dokumentují osud muže, který sloužil v uniformě tří armád , a to rakouské, československé a německé. Zároveň tyto historické předměty dokumentují , jak se mnozí bývalí občané předválečné Československé republiky německé národnosti aktivně podíleli na její likvidaci .

 

Nositel bodáku byl vynikajícím sportovcem, činným v místním tělocvičném spolku a desítky originálních diplomů a uznání z různých sportovních soutěží dokládaly jeho sportovní úspěchy.

 

originální sportovní diplom z roku 1927

 

originální diplom ze střelecké soutěže z roku 1930

 

 

Jméno a adresa, na které byly všechny diplomy ,doklady a ostatní uznání vystaveny , umožňují spojit nález s osudem konkrétního člověka. Pan Mörtl, ročník  narození 1900, byl účastníkem I. světové války a rakouský bodák z jeho vlastnictví téměř s jistotou určuje, že v uniformě vojáka Rakouského císařství. Svůj život,až do doby poválečného odsunu žil v malé obci na Kraslicku.

 Zcela mimořádně se podařilo získat i fotografie , pěkně dokumentující jeho službu v československé armádě.

 

Identifikovat ho na těchto fotografiích umožnil nález jeho osobního dokladu o získání bronzového sportovního odznaku SA, který získal ve svých 40 letech, což byl jistě pozoruhodný sportovní výkon.

 

průkaz ke sportovnímu odznaku SA

 

průkaz ke sportovnímu odznaku SA

 

 

Stejně tak tento doklad umožňuje si udělat představu o tom, jaký byl jeho vztah k Československé republice, jejímž byl před rokem 1938 občanem.

 

Své sympatie a podporu hnutí projevil rovněž povinným finančním darem na výstabu Hnědého domu SA, o čemž obdržel osvědčení Sudetoněmecké strany .

 

osvědčení o finančním daru na výstavbu sídla SA

 

Pan Mörtl odsloužil základní vojenskou službu u 1. ženijního pluku v Terezíně kolem roku 1925 . Vojáci na společné fotografii jsou ještě vystrojeni částečně francouzskými uniformami,  voják Mörtl se sám na fotografii označil, takže je možné ho dobře identifikovat i ve francouzkém baretu.

skupinové foto vojáků 1. ženijního pluku v Terezíně

 

 

Na této fotografii se již sám neoznačil, tak je jeho identifikace již obtížnější.

skupinové foto vojáků 1. ženijního pluku v Terezíně

skupinové foto vojáků 1. ženijního pluku v Terezíně

 

 

Na fotografii ze třicátých let, která byla zhotovena ve fotoatelieru v Terezíně, je již záložák Mörtl jasně k poznání.

skupinové foto vojáků 1. ženijního pluku v Terezíně

skupinové foto vojáků 1. ženijního pluku v Terezíně

 

Po obsazení pohraničí se Mörtl již účastnil vojenského cvičení v uniformě vojáka armády, proti které měl jako původně československý voják bojovat .

 

skupinové foto německých vojáků

skupinové foto německých vojáků

 

Po začlenění tzv. Sudet do území Německa byl Mörtl oceněn medailí za připojení Sudet k Říši, z věnovacího dekretu je zřejmé, že bývalý československý voják Mörtl se již připojil definitivně na tu správnou stranu  jako žadatel o vstup do Ochranných oddílů.

 

medaile za připojení Sudet

medaile za připojení Sudet

 

Přestože byla tato medaile mezi sudetskými Němci hojně udělována, je třeba říci, že k jejímu udělení bylo třeba se projevit požadovaným způsobem ještě za existence celistvosti československého území a rozhodně nestačilo pouze postávat se zdviženou pravicí při průjezdu německých vojenských kolon.

 

Mörtl si i po čtyřicítce udržoval fyzickou kondici, na jeho sportovním dresu je zřejmé, za jaký tým nakonec kopal.

 

skupinové foto příslušníků Ochranných oddílů ve sportovním dresu