sběratelská stupnice

sběratelská stupnice

Bodáky řadím podle stupně zachovalosti původního provedení  a zjištěných dodatečných zásahů a úprav do stupnice 1 až 4, přičemž:

stupeň 1 znamená: vynikající stav - bez kutilských zásahů a úprav, bodák je s pochvou sčíslován, lehká, povrchová a nesouvislá koroze není na závadu. V tomto stavu velmi obtížně sehnatelný.

stupeň 2 znamená: velmi dobrý stav - bez kutilských úprav a zásahů, bodák je s pochvou sčíslován, od stupně 1 se liší např. drobnou krupičkovou korozí na vnějších částech, drobným poškozením střenek, nečitelností přejímacích značek apod.

stupeň 3 znamená: dobrý stav - větší chyby jako rozsáhlejší, nebo čištěním odstraněná koroze, pochva s boulemi, čepel s drobnými záseky, bodák je s pochvou sčíslován .Do tohoto stupně řadím i bodáky, ke kterým není příslušná pochva stejných seriových čísel, ale které by jinak patřily, z důvodu mimořádné zachovalosti, zařadit do stupně 1.

stupeň 4 znamená: dokladový stav - sčíslované bodáky vykazující velké chyby, jako porovitá hloubková koroze, dříve sejmuté střenky za účelem čištění, dobrynýrovávání,zbroušení čepele apod. Při kombinaci několika těchto chyb je třeba bodák považovat ze sběratelského hlediska za znehodocený. I v případě , že stav bodáku vykazuje jedinou z těchto zásadních chyb, je jeho sběratelská cena zásadním způsobem snížena .

Nesčíslované bodáky s těmito chybami nemají skutečnou sběratelskou hodnotu, je nutno je považovat za znehodnocené. Zařazovat takové bodáky do sbírky nemá valný význam.

 

Zhodnocení stavu bodáku kritickým pohledem se velmi doporučuje zejména sběratelům, kteří své sbírky teprve zakládají a neměli dosud možnost se seznámit se vzhledem zbraně v původní úpravě.

Je třeba mít vždy na zřeteli, že drtivá většina bodáků prodávaných na burzách, či v internetových aukcích má pouze nízkou hodnotu, pokud není prakticky znehodnocena, právě díky dodatečně provedeným úpravám .