příklady kutilských zásahů a úprav

příklady kutilských zásahů a úprav

Kutilské úpravy, zásahy a dodělávky rozhodujícím způsobem snižují sběratelskou hodnotu bodáku. V některých případech dokáže  kutil zredukovat cenu hodnotného bodáku až na stovkovou záležitost. Činí tak z neznalosti, ale pozor , i úmyslně, s cílem skrýt chyby a dobře prodat znehodnocený kus. Proto je nutné tyto úpravy jmenovat, znát je a při nákupu je brát v úvahu.

Následující kutilské zásahy nejvíce snižují sběratelskou hodnotu:

 

 Násilné čištění součástí bodáku od koroze, zejména drátěnkou, kartáčem, či skelným papírem, čímž je spolehlivě odstraněna původní úprava povrchu zbraně brynýrováním. Tento bodák byl z největší pravděpodobností dobře zachovaným půdním nálezem. Lehká, nesouvislá povrchová koroze /liška/ byla odstraněna společně s originálním brynýrem na povrchu zbraně.

 ové úpravy bodáku čištěním od povrchové koroze

 

odstranění původní povrchovéúpravy bodáku čištěním od povrchové koroze

 

 Dobrynýrování nebo černění různými přípravky. Charakteristické jsou tmavé fleky, které se samozřejmě na původní úpravě nemohly vyskytovat. Póry vzniklé působením koroze bývají novým brynýrem překryty. Zároveň při podrobném zkoumání jsou zpravidla jasně patrné stopy po čištění skelným papírem na povrchu střenek ( pokud nebyly před úpravou sejmuty). dobrynýrovávání bodáku různými přípravky

dobrynýrovávání bodáku různými přípravky

 

Demontáž střenek, nebo jejich záměna za střenky z jiného bodáku. Stopy po odpáčení střenek jsou dobře patrny, zejména při zvětšení. Nápadně velké vůle nebo nepřesnosti při spasování nebyly samozřejmě při původní úpravě,  zejména u  předválečné produkce ,nebo produkce ze začátku války , vůbec možné.

 

příklad záměny střenek u bodáku 84/98

 

příklad záměny střenek u bodáku 84/98

 

Zbroušení čepele nebo jeho následné odstranění. Je považováno za zásadní chybu, neboť bodák byl pouze bodnou zbraní. Někdy bývá odstraňováno opětovným ztupením čepele - odbroušením. Stopy jsou pod silnější lupou vždy dobře patrné.

 

příklad zbroušení čepele bodáku 84/98 

Rozebírání aretační západky, nebo její nahrazení. Jakékoliv nepřesnosti, či vyčnívání nad povrch zadní části hlavy bodáku nebylo samozřejmě při původní úpravě možné.

 

rozebírání nebo záměna aretačmí západky u bodáku 84/98