přejímací značky

přejímací značky

Bodáky procházely pečlivou výstupní kontrolou prováděnou ve výrobním závodě zbrojními inspektory dosazenými armádou. Ti umísťovali svou přejímací značku v počáteční fázi produkce na všechny hlavní součásti bodáku /až 6 značek/ , ke konci roku 1944 již pouze dvě značky - na hlavu bodáku  ze zadní strany a na spodní část ocelové pochvy.

Značka měla podobu stylizované orličky s číslem příslušného inspektora. 

   

  příklad dobře čitelných přejímacích značek na bodáku 84/98

 

příklad dobře čitelných přejímacích značek na bodáku 84/98

 

 

Čitelnost přejímací značky je dobrým vodítkem při určování stupně zachovalosti bodáku. Pokročilá koroze činí tuto značku nečitelnou.

 

Vyskytují se rovněž bodáky, na kterých nejsou tyto typické přejímací značky znatelné a nelze je na žádném z míst obvyklých pro jejich umisťování nalézt. Jak již bylo uvedeno v článku o značení čepelí, jedná se o bodáky, které byly dodávány jiné organizaci než armádě . Mezi sběrateli jsou tyto bodáky označovány jako komerční . Přestože se vyskytují poměrně zřídka, nebyla dosud tato skutečnost sběrateli doceněna a na tyto bodáky je někdy nahlíženo s nedůvěrou a obavami ohledně jejich originality . Opak je ovšem pravdou, jedná se o ,ze sběratelského hlediska , velmi zajímavé exempláře.

Bodáky, které nevykazují žádné značení čepele ani příslušné ocelové pochvy a žádnou přejímací značku na místech, kde je lze obvykle nalézt, se vyskytují velmi zřídka  a lze je považovat směle za sběratelskou raritu.