oceňování bodáků 84/98 III. model

oceňování

Doby, kdy bylo možné získat dobrý kus darem, nebo za drobnou protislužbu, jsou nenávratně pryč. Proto je pro sběratele bezpodmínečně nutné znát alespoň cenové rozpětí pro daný stupeň zachovalosti originálního stavu. Na jednotlivých presentovaných sběratelských kusech uvádím i své subjektivní ocenění.Svůj odhad ceny opírám o znalost výše cen, kterou takto zachované bodáky dosahují na zahraničních aukcích, nebo za které se prodávají na sběratelských burzách.

Neznalost reálné ceny  pro daný stupeň zachovalosti originální úpravy vede k tomu, že jsou znehodnocené kusy nesmyslně přepláceny, a naopak velmi kvalitní přehlíženy.

Ceny uvádím v Euro, neboť uvádění cen v korunách by bylo vzhledem k měnícímu se kurzu zavádějící.

Cenová rozpětí jsou pro daný stupeň zachovalosti originálního stavu následující:

pro stupeň 1:  150 až 200 Euro

Bodák v tomto stavu lze získat velmi obtížně. Presentovaný bodák výrobce jwh /výrobce v okupované Francii/ je objektivně v horším stavu z důvodu pokročilejšího působení atmosférické vlhkosti. Na druhou stranu se jedná o nedotčený tzv. půdní nález, dokumentující úroveň zpracování  a provedení povrchové úpravy v posledním období válečné produkce. viz soubor snímků ve fotogalerii.

pro stupeň 2:  100 až 140 Euro

Presentovaný bodák výrobce Dürkopp je ve stavu typickém pro půdní nálezy. Přes pokročilejší korozi provedené povrchové úpravy  je možné velmi dobře vidět vysokou úroveň kvality předválečné produkce a úpravu povrchu velmi lesklým brynýrováním  - viz soubor snímků ve fotogalerii.

pro stupeň 3: 60 až 90 Euro

Presentovaný bodák výrobce WKC je tzv. komerční bodák, tedy bodák dodávaný jiné organizaci než armádě. Není značen výrobním číslem ani přejímacími značkami. Vyjímečnost komerčních bodáků se dosud neodrazila v jejich ceně. Bodák pochází zjevně z poslední fáze válečné produkce. Byl nalezen při prováděné demolici v r. 2006 a je na něm dobře vidět výsledek šedesátiletého uložení v úkrytu za střídání teplot. Všimněte si hrubého opracování čepele typickém pro poslední období válečné výroby - viz soubor snímků ve fotogalerii. 

pro stupeň 4: do 50 Euro

Presentovaný bodák výrobce Heller je typickým půdním nálezem s  nenávratně poškozeným povrchem všech vnějších částí hloubkobou korozí. Pravý sběratel ale  i přes toto poškození podobně zachovaný bodák vždy upřednostní před různě leštěnými, či dobrynýrovanými bodáky. Bodák byl nalezen kompletní se závěsníkem. Všimněte si nedotčené čepele v předválečné kvalitě zpracování s velmi lesklým brynýrováním. viz soubor snímků ve fotogalerii