Historická fotografie s vojenskou tematikou

 

Historická fotografie s vojenskou tematikou - Wehrmacht 1939 - 1944

 

Od výcviku rekruta, francouzské tažení a Rusko

 

Historická fotografie s vojenskou tématikou je velmi zajímavým předmětem sběratelské činnosti. Je zcela lhostejné, z jakého historického období tyto snímky pocházejí, či co je jejich nosným motivem. Bohužel pro sběratele , ziskuchtivost překupníků vedla a vede i v tomto sběratelském odvětví k nenávratnému zničení kompletních souborů snímků s velikou vypovídající historickou hodnotou. Sběrateli se již jen zřídka dostane do ruky takto zachovalý kompletní soubor snímků od jedné osoby, či vojenského útvaru, překupník téměř vždy snímky prodává po jednotlivých kusech v zájmu dosažení co největšího zisku. Poškozené zadní strany fotografií s jasnými stopami po vytrhávání z dochovalých alb v současnosti již na sběratelském trhu převažují.

 

Následující soubor fotografií je v tomto směru spíše vyjímkou a přestože je nelze označit jako skutečný sběratelský skvost - snímky jsou spíše "běžné" , mají jako komplet zcela jinou hodnotu, než jednotlivé snímky, které lze většinou jen velmi obtížně zařadit do konkrétního místa, nebo časového období.

 

 

Rekruti ve výcvikových uniformách při základním pořadovém výcviku s karabinou K98k, v popředí seznamování rekrutů s kulometem pod dohledem poddůstojníků. Původní majitel  celého souboru snímků je označen na fotografii červeným bodem.

 

 

V přestávce pochodového cvičení čištění hlavně karabiny, předpisově složená pochodová výstroj a zbraně, ze snímku je přímo cítit uvolněnost a zápal pro výcvik, ještě je doba míru

 

 

 

 

stavění stanu z celtových dílců bude v budoucnu častou činností a  pobyt v něm ve chladu a vlhku rozhodně už tak zábavný nebude

 

 

guláškanon v zamyšleném obležení, i zde pod bedlivým dohledem velícího důstojníka

 

 

před vydáváním stravy samozřejmě ochutnává velící důstojník

 

 

důstojníci roty při odpočinku během výcviku, v pozadí mužstvo

 

 

 

 

četa za pochodu, karabiny v ponosu na prsou, to dává odpočinout unaveným zádům

 

 

 

 

 

pochod v plné polní

 

 

pochod v plné polní a v dobré náladě

 

 

 

v přestávce nezbytná úprava ponožek, všimněte si třapce u bodáku vojáka uprostřed, dle barvy bylo možno okamžitě zjistit příslušnost k rotě

 

 

chvíle odpočinku, detail kovovými cvoky pobité podrážky vojenských bot

 

 

 

hezký snímek ve výstroji, dva vojáci s dálkoměrem vyzbrojeni pouze pistolí P08 , trubač zcela vpravo s nezbytnými !vlaštovčími hnízdy" na ramenou

 

 

 

 

 

okamžik slavnostní vojenské přísahy, rekruti přísahají na čepel důstojnické šavle

 

 

 

 

 

 

 

k poctě zbraň čestné jednotky u zástavy

 

 

 

slavnostní pochod po složení přísahy, v čele na koni velitel pluku

 

 

slavnostnímu pochodu přihlížejí chlapci z HJ navlečení v ypsylonech

 

 

v kasárnách kdesi v Německu

 

 

začátek francouzského tažení, jízdní kola , tažené káry a pěší jednotky, nikoliv motorizované svazy

 

 

dlouhé kolony vozů tažených końmi

 

 

jezdectvo a bicyklové jednotky obstarávaly rychlé přesuny

 

 

podivné zrekvírované vozítko budí zaslouženou pozornost

 

 

ti nejvíce postižení válečnými operacemi - francouzští civilisté na útěku z oblasti bojů

 

 

"muniční vůz" francouzské armády

 

 

francouzský důstojník dobyté dělostřelecké baterie dojednává kapitulaci

 

 

padlý voják z francouzských kolonií

 

 

 

francouzský důstojník dobyté dělostřelecké baterie dojednává podmínky kapitulace

 

 

nejmenší jednotka vítězného vojska v přestávce bojů se svým velitelem, který se v krátké době musel z rekruta stát zkušeným poddůstojníkem

 

 

prohlídka dobytého francouzského tanku typu Renault AMC 45 - průzkumného tanku . Jedná se o vzácný snímek, v bojích bylo na francouzské straně nasazeno pouhých 15 strojů tohoto typu, všechny byly ztraceny v bojích na Seine a u Saumuru

 

 

velmi vzácný snímek dobytého francouzského tanku typu Chars Renault B1 . Posádka tanku se vzdala 17. května 1940 u Wassigny . Tanky Chars, které byly nasazeny v bojích měly na věžích a předních pancířech uvedené jméno pro identifikaci . Tento tank Sirocco bojoval v sestavě reservy generála Gamelina . Je známo pouze asi šest snímků tohoto tanku, jedná se o velmi vzácný snímek

 

 

němečtí vojáci obhlížejí zničené stroje francouzského letectva typu Bristol "Bleinheim"

 

 

pýcha francouzské armády - dělostřelectvo-  odchází do zajetí i s technikou do zajetí

 

 

kvalitně postavený most německými ženisty svědčí o ukončení bojů a odporu ze strany francouzských sil

 

 

němečtí vojáci obhlížejí drátěné překážky Maginotovy linie

 

 

francouzští zajatci čekají na odchod do zajateckého tábora

 

 

francouzští zajatci čekají na výdej stravy a vody

 

 

zajatci čekají na odchod do zajateckého tábora

 

 

mezi francouzskými zajatci černoši z kolonií

 

 

trosky francouzského města po boji

 

 

odklizené trosky z komunikací, město je pod německou kontrolou

 

 

nákladní vůz projíždí po komunikaci po odklizení trosek

 

 

trosky města po boji

 

 

německý poddůstojník se nechává fotit s francouzskými civilisty

 

 

náš poddůstojník( zcela vlevo) po boji se svými muži

 

 

jen zasednout do kavárny

 

 

snad nejznámější dopravní prostředek německého vojska

 

 

poddůstojník se svými muži na prohlídce zámku po skončení bojů

 

 

před nemocnicí po vyléčení zranění, stužka železného kříže 2. třídy, toto vyznamenání nebylo udělováno v počáteční fázi války nijak běžně

 

 

vojenská hudba na náměstí městečka

 

 

vojenská kapela s "vlaštovčími hnízdy" na náramenících

 

 

důstojník kapelmajstr s pistolí

 

 

fronty francouzských civilistů před pekárnou jsou předzvěstí všeobecného válečného nedostatku

 

 

civilisté ve frontě před pekárnou

 

 

návrat vítězného vojska do posádkového města v Porůří

 

 

na dovolence na procházce s matkou

 

 

kdesi v Rusku v zimě 43/44 již v hodnosti praporčíka na společném fotu s důstojníkem

 

 

útulně zařízená ubikace se zatemněním

 

 

vzácná chvíle klidu strávená s kamarády

 

 

dobrá nálada a tabáček

 

 

s kamarádem - veteránem bojů na východní frontě . Všeobecný útočný odznak pěchoty, stuha železného kříže 2. třídy a stuha medaile účastníka zimní bitvy na východě 1941 na uniformě vojáka vpravo - voják přežil již téměř tři roky na východní frontě

 

 

strádání a útrapy a nedostatečná strava vryly hluboké vrásky do tváře mladého muže, který vypadá na padesát let věku, všimněte si vyhublé postavy vojáka, jeho uniforma by byla malá dnešnímu šestnáctiletému chlapci

 

 

pěkný portrét původního majitele celého souboru fotek

 

 

i v roce 1944 byla udržovaná a čistá uniforma v zázemí pravidlem

 

 

a ještě jednou s pěkně viditelným pouzdrem s pistolí P08

 

 

v hodnosti praporčíka v roce 1944, zkušenost a rozvaha tohoto muže, od rekruta v r.1939 až do r. 1944 účast v největším válečném konfliktu, zda se dožil konce války?