chladné zbraně Německa 1933 - 45

 

Snad nikdy nebyl jediný národ tak masově vyzbrojován, jako tomu tak bylo u našich sousedů. Nejen vojáci od všech druhů zbraní, ale i členové polovojenských organizací, mladiství chlapci či členové diplomatického sboru, strojvůdci či důlní technici. Ke každé uniformě příslušná chladná zbraň. Bodáky, dýky , kordíky, tesáky, šavle či meče vyráběné celým průmyslovým odvětvím s příslovečnou řemeslnou dovedností, důkladností a přesností.

Více než 60 let po rozpadu tisícileté říše je na sběratelství těchto zbraní někdy pohlíženo jako na něco nepatřičného, co je třeba, pokud možno nějakým zákonem, zakázat. Vojáci americké okupační armády v Německu to ale tak dramaticky nevnímali.Byli to právě oni, kdo po tisících přiváželi domů tyto zbraně jako válečné trofeje a suvenýry a tím založili rozsáhlý sběratelský trh. Nejrozsáhlejší sbírky a nejvzácnější kusy se nacházejí právě v USA, vycházejí zde rovněž nejrozsáhlejší odborné publikace na toto téma .

Rovněž na území Československa se po odsunu německého obyvatelstva nacházelo obrovské množství těchto zbraní. Byly systematicky ničeny, nebo z nich byly přinejmenším odstraňovány nenáviděné symboly. Přesto se i u nás sběratelství rozvíjelo a velkého rozmachu doznalo po roce 1990 podníceno přílivem do té doby nedostupné literatury.

Začínající sběratel bodáků se dříve, či později s některou z těchto zbraní setká. Je dobré si vždy uvědomovat, že nákup bývá poměrně nákladnou záležitostí a bývá spojen s velkým risikem podvodu a tím ztrátou vynaložených prostředků. Proto je pro začínajícího sběratele vhodné před nákupem těchto zbraní vyhledat radu a pomoc zkušeného sběratele, který disponuje vlastní sbírkou a ví, jak skutečný originál vypadá a na jaké detaily je nutno zaměřit pozornost při posuzování originality jednotlivé zbraně. Rozhodně nepostačí se spoléhat na teoretické znalosti získané studiem zejména americké literatury . Takto získané znalosti lze používat pouze jako podpůrná fakta utvrzující v přesvědčení, že předmětem koupě je skutečný historický originál. Rozhodně se nelze spoléhat na serioznost neznámých prodejců, a to i v případě , že zbraň je nabízena starožitníkem, či prodejcem na internetovém aukčním portále.

Ve fotogalerii jsem proto umístil snímky několika nejběžnějších zbraní, které lze u nás při troše trpělivosti a systematického hledání běžně sehnat a které považuji za nezpochybnitelné historické originály. Na snímcích je dobře patrná vysoká úroveň zpracování detailů, což je vždy hlavním vodítkem při odhalování falzifikátů. Rovněž lze získat představu o tom, jak vypadají tyto zbraně po téměř sedmdesáti letech od jejich výroby.