chladné zbraně Československa 1919 - 1938

Chladné zbraně Československé republiky z období let 1919 - 1938 jsou velmi zajímavým sběratelským tématem .

Tyto zbraně byly vyráběny ve své době ve velmi vysoké kvalitě a na jejích návrzích se podíleli vynikající modeláři a výtvarníci.

V kompletním a nepoškozeném stavu se tyto zbraně vyskytují  zřídka a sehnat je lze u nás v dobrém stavu již jen obtížně, na rozdíl od nejběžnějších typů chladných zbraní německých. Dobře zachovalé čs. chladné zbraně jsou velmi ceněné a dosahují na aukcích značných cen.

Ve fotogalerii jsem měl bohužel možnost umístit detailní fota pouze Kordíku vz. 27 pro důstojníky a rotmistry čs. letectva, jako jediné československé chladné zbraně z tohoto období  v bezchybném stavu, kterou jsem měl možnost vyfotografovat ze soukromé sbírky.

Mým velkým přáním je založit rozsáhlou fotogalerii československých chladných zbraní a pevně věřím, že pro tuto myšlenku získám sběratele vlastnící bezchybné sbírkové kusy, kteří by poskytli detailní fota sbírkových  kusů ze svých sbírek.