Chladné zbraně - bodák 84/98 III, model ke karabině K98k

Tyto stránky slouží výhradně účelům studijním . Provozovatel povoluje jejich používání výslovně a pouze zájemcům o chladné zbraně, jejich sběratelům či zájemcům o zkoumání okolností a souvislostí vysvětlujících účel výroby těchto zbraní, či způsob jejich používání v daném historickém období.Tyto stránky nepropagují žádná hnutí či politická uskupení a provozovatel  zakazuje jejich používání pro jiný účel, než pro který byly vytvořeny.

Způsob uchycení bodáků k uniformě

Použitý obrazový materiál a texty jsou majetkem provozovatele a bez jeho souhlasu nesmí být v jakékoliv formě zveřejňován.